Behandling av personuppgifter 

I samband med att du beställer av oss på Kurragömma.nu så lagras dina personuppgifter. 
Personuppgiftsansvarig är AWLY AB (org. Nr 559216-1011 ).  
Kurragömmas kundregister innehåller personuppgifter såsom namn, födelsedata, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster. 
Ändamålet med Kurragömmas behandling av insamlade personuppgifter är att att 
 
1. Möjliggöra riktad marknadsföring per e-post, post, sms och andra digitala kanaler baserad på dina tidigare inköp eller användning av Kurragömmas digitala kanaler. 

2. kunna fullgöra köp på någon av Kurragömmas digitala kanaler. 

3. lämna information och riktad marknadsföring om Kurragömmas varor och tjänster, inbjudan till kundkvällar, samt 

4. kundanpassa varor och tjänster, vilket också kan innebära behandling för att utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.  
 
Klarna samlar in personuppgifter om dig i samband med betalning online. Klarna är därmed personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor, se här: http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy  

 

Hur lagras mina personuppgifter? 
Vi samlar in personuppgifter om dig huvudsakligen när du blir kund i vår e-handel. 
 
Vi gör inget utan ditt samtycke 
I de fallen så krävs erhåller Kurragömma samtycke från dig innan behandlingen av personuppgifter om dig påbörjas. Du måste exempelvis samtycka genom att godkänna köpvillkoren i vår e-handel, för att kunna lägga en beställning. Du har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Kurragömma kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om dig, om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.  

 
Information om dina lagrade personuppgifter 
I samband med att du första gången lämnar dina personuppgifter till Kurragömma får du information om behandlingen, till exempel information om vem som är ansvarig för behandlingen och för vilka ändamål personuppgifterna behandlas.  
 
Du har rätt att efter begäran en gång per år kostnadsfritt få reda på hur dina personuppgifter behandlas av Kurragömma. Om behandling sker, ska du som kund efter sådan begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka informationen lämnas ut. Kurragömma kommer på kunds begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.  
 
Du kan, skriftligen till Kurragömmas kundtjänst anmäla att du motsätter dig behandling för ändamål som rör direktmarknadsföring.  
 
Kunder som har frågor om vår hantering av personuppgifter kan kontakta Kurragömmas kundtjänst per e-post kundtjanst@kurragomma.nu 

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter? 
Inom Kurragömma (AWLY AB) ska så få som möjligt ha tillgång till personuppgifter. Kurragömma har serviceavtal med företag som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Det är dock alltid Kurragömma som ansvarar för behandlingen och du kan alltid vända dig till Kurragömma med frågor om behandlingen.  
 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de. Efter köp i vår webbshop sparas dina uppgifter i fem år, sen raderas de, utom det som krävs för bokföringsändamål. 

Prenumererar du på vår e-postutskick behåller vi uppgifterna till dess att du själv avregistrerat dig från utskick. Du avregistrerar dig enkelt genom att klicka på länk för detta som du hittar längst ner i varje mejlutskick.  
 
Säkerhet 
De uppgifter som anförtros oss behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och radering av uppgifterna. Personuppgifterna överförs inte till någon utanför Kurragömma , i annat fall än de som har angivits ovan under rubriken ”Vem har tillgång till dina personuppgifter”. 

 

Vill du avsäga dig Kurragömmas nyhetsbrev, eventuppdateringar eller har andra frågor kring vår personuppgiftshantering, kontakta Kurragömmas kundtjänst kundtjanst@kurragomma.nu